Reservedelsfaget

Reservedelsfaget

Bildeler, tilbehør, salg, kommunikasjon, service, økonomi og logistikk.

Reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort.

Arbeidsområder

Kommunikasjon og service

Kundebehandling, miljø og logistikk og økonomi er viktige arbeidsområder, og en lærer om krav til effektivitet, omstilling og utvikling. I dette arbeidet er planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring viktig.

En lærer hvordan kunder skal få rask tilgang til deler og utstyr, og man lærer om håndtering og retur av fornybare og miljøskadelige komponenter.

Du vil bli dyktig på kundebehandling, veiledning av valg av deler og utstyr.

Logistikk

Du styrer og drifter lageret.

Rutiner for salg, oppbevaring forsendelser, reklamasjoner og retur av deler til produsent og til destruksjon, samt mengde-justering er viktige områder.

Produkt og produktvalg:

Du henter inn og gir informasjon om produkter, veileder kunder i produktvalg og behandling av disse, følger og setter deg inn i regelverk og produsentenes spesifikasjoner.

Økonomi

Du vil ta del i økonomisk styring av lageret med tanke på budsjetter, lønnsomhet, kostnader, innkjøp, varebeholdning og omsetningshastighet.

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Reservedelsfaget.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no