Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark (BOKH)

Personvernerklæring:

Alle som jobber i BOKH har gyldig politiattest for arbeid med barn og ungdom.

 

Formål:

Vi er opptatt av din tillit, og derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, og benytter informasjon om våre brukere.

Personopplysninger er kort fortalt opplysninger som kan koples til deg som person. En personopplysning kan være navn, telefonnummer, adresse, men det kan også være ting som IP-adresse, et adferdsmønster eller en vurdering gitt ut fra et datasett. Enhver innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger, kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven

 

Innsamling og utlevering av personopplysninger:

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson . BOKH behandler disse personopplysningene for å kunne oppfylle avtaleforpliktelser knyttet til lærlingeordningen.

BOKH skal bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige, og kun ta vare på dem så lenge det er nødvendig. Hvilke personopplysninger vi må behandle avhenger av saken din. I enkelte tilfeller innebærer det særskilte personopplysninger, som opplysninger knyttet til din helse. Som regel er det bare snakk om personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til læreforholdet.

Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven (lovdata.no) og alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

Lagring av personopplysninger:

I tillegg til de personopplysningene du oppgir til oss, henter BOKH inn opplysninger om deg fra fylkeskommunen via VIGO Bedrift, som er den offisielle kommunikasjonsplattformen for opplæringskontor, lærebedrifter og fylkeskommunen.

Vi skal kun bruke personopplysningene til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har fått samtykke til å gjenbruke dem til andre formål. Noen opplysninger, som navn, kontaktinformasjon og utdanning, deles med medlemsbedriftene våre i forbindelse med søknadsprosesser og endring av læreplasser. Utlevering av opplysninger utover dette gjøres kun ved samtykke.

Behandlingsansvarlig:

BOKH vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har et saklig behov for å gjøre det. Vi vil aldri ta vare personopplysningene lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Databehandler:

BOKH er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med de tjenestene vi leverer.

Dine rettigheter:

BOKH inngår databehandleravtaler med de eksterne IT-leverandørene som leverer tjenester og utfører oppgaver på vegne av BOKH. Databehandleravtalene regulerer hvordan de behandler personopplysninger på vegne av BOKH for å sikre at dine personopplysninger ikke brukes urettmessig eller havner i hendene på uvedkommende.

Informasjonskapsler (cookies):

BOKHs nettside bruker informasjonskapsler (cookies), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Dette er små tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen eller mobiltelefonen din.

Vi bruker Google Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet, slik at vi får innsikt i hvordan vi kan gjøre kundereisen og brukeropplevelsene enda bedre. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene og hvordan brukerne navigerer seg rundt på siden.

Trafikkinformasjonen lagres hos Google. IP-adresser blir lagret i anonymisert form og kan derfor ikke spores tilbake til deg som bruker.

Denne informasjonskapselen varer i 30 dager, og ingen personlig identifiserende informasjon blir samlet inn eller sporet.