Reparatør tunge kjøretøy

Reparatør tunge kjøretøy

En bilmekanikker som arbeider med tunge kjøretøy er oppdatert på det nyeste innen teknikk og elektronikk.

Du vil jobbe med lastebiler, busser og store varebiler med totalvekter fra 3.5 til 60 tonn

Arbeidsområder

Feilsøking og diagnose

Du lærer feilsøking og diagnosering på kjøretøyoldets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Hydrauliske og trykkluftopererte systemer inngår også, slik at du får en helhetlig systemforståelse. Riktig bruk av verktøy og instrumenter, samt innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer.

Service og vedlikehold

Du lærer å utføre service og vedlikehold etter gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr, og instrumenter, samt dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av ditt arbeid.

Reparasjon

Du lærer å reparare og skifter deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer, alt etter gjeldende lover og forskrifter.

Kommunikasjon og kvalitet

Du vil kunne gi kundene økonomiske og teknisk veiledning når de vurderer reparasjon . Det er tett samarbeid med kollegaer og bedriftens partnere og du benytter digital kommunikasjonsverktøy.

Du vil lære å ivareta helse, miljø og sikkerhet i faget og å arbeide med kvalitetssystemer.

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Tunge Kjøretøy.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no