Reparatør Lette Kjøretøy

Reparatør Lette Kjøretøy

Vil du jobbe med mekanikk, teknikk og avansert elektronikk?

Som en moderne bilmekaniker på lette kjøretøy vil du arbeide med forskjellige typer teknikk og bli proff på elektronikk og feilsøking på alle typer biler opp til 3,5 tonn.

Arbeidsområder

Feilsøking og diagnose

Du lærer feilsøking og diagnose på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer slik at du får en helhetlig systemforståelse.
Riktig bruk av verktøy og instrumenter, samt innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer.

Service og vedlikehold

Du lærer å utføre service og vedlikehold etter gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr, og instrumenter, samt dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av ditt arbeid.

Reparasjon

Du lærer å reparare og skifter deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer, alt etter gjeldende lover og forskrifter.

Kommunikasjon og kvalitet

Du vil lære og gi kundene økonomiske og teknisk veiledning når de vurderer reparasjon. Det er tett samarbeid med kollegaer og bedriftens partnere og du benytter digital kommunikasjonsverktøy . Du vil lære å ivareta helse, miljø og sikkerhet i faget og å arbeide med kvalitetssystemer

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan lette kjøretøy.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no