Hjulutrustningsfaget

Hjulutrustningsfaget

Vil du jobbe med brede dekk, kule felger og bilens understell?

En hjulutrustningsreparatør jobber med dekk, felger, feilsøking, utskifting og reparasjon av hjul-utrustning, hjul-oppheng og bremser.

Arbeidsområder

System og diagnose

Hjulutrustningsreparatøren legger grunnlaget for sikker bruk av hjul-utrustning på kjøretøy  alle typer slik at transporten av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte.

Det handler om oppbygging, standarder, klassifisering og krav til merking av dekk . Du vil gjøre vurdering av skadeomfanget og velge reparasjonsmetoder, utføre feilsøking og diagnose av dekk, felg og hjul-brems og styring.

Det kan være bremse og styringssystemenes påvirkning på hjul og gummi-blandingens og mønsterets betydning for kjøreegenskapene. 

Reparasjon og vedlikehold

Du vil reparere og skifte hjul-utrustning på alle typer kjøretøy, ta valg i forhold til bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr. Følg regler for avfallshåndtering og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. 

Kunder og bedrift

Du vil bli en dyktig kundebehandler og gi veiledning i valg av hjul-utrustning.

Kommunikasjon og kvalitet

Du vil lære og gi kundene økonomiske og teknisk veiledning når de vurderer reparasjon. Det er tett samarbeid med kollegaer og bedriftens partnere og du benytter digital kommunikasjonsverktøy . Du vil lære å ivareta helse, miljø og sikkerhet i faget og å arbeide med kvalitetssystemer

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Hjulltrustningsfaget.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no