Hjulutrustningsfaget

Hjulutrustningsfaget

Vil du jobbe med brede dekk, kule felger og bilens understell?

En hjulutrustningsreparatør jobber med dekk, felger, feilsøking, utskifting og reparasjon av hjulustrusting, hjuloppheng og bremser.

Arbeidsområder

System og diagnose

Hjulutrustningsreparatøren legger grunnlaget for sikker bruk av hjulutrustning på kjøretøy  alle typer slik at transporten av mennesker og gods skjer på en trygg og forsvarlig måte.

Det handler om oppbygging, standarder, klassifisering og krav til merking av dekk . Du vil gjøre vurdering av skadeomfanget og velge reparasjonsmetoder, utføre feilsøking og diagnosering av dekk, felg og hjulbrems og styring.

Det kan være bremse og styringssytemenes påvirkning på hjul og gummiblandingens og mønsterets betydning for kjøreegenskapene. 

Reparasjon og vedlikehold

Du vil reparere og skifte hjulutrustning på alle typer kjøretøy, ta valg i forhold til bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr. Følg regler for avfallshåndtering og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. 

Kunder og bedrift

Du vil bli en dyktig kundebehandler og gi veiledning i valg av hjulutrustning.

Kommunikasjon og kvalitet

Du vil lære og gi kundene økonomiske og teknisk veiledning når de vurderer reparasjon. Det er tett samarbeid med kollegaer og bedriftens partnere og du benytter digital kommunikasjonsverktøy . Du vil lære å ivareta helse, miljø og sikkerhet i faget og å arbeide med kvalitetssystemer

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Hjulltrustningsfaget.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no