Reparatør Lette Kjøretøy

 

Vil du jobbe med mekanik, teknikk og avansert elektronikk?

Som en moderne bilmekanikker på lette kjøretøy vil du arbeide med forksjellige typer teknikk og bli proff på elektronikk og feilsøking på alle typer biler opp til 3,5 tonn.

 

 lettekjoretoy

Arbeidsområder

Feilsøking og diagnose

Du lærer feilsøking og diagnosering på kjøretøyoldets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer slik at du får en helhetlig systemforståelse.
Riktig bruk av verktøy og instrumenter, samt innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer.

 

Service og vedlikehold

Du lærer å utføre service og vedlikehold etter gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr, og instrumenter, samt dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av ditt arbeid.

 

Reparasjon

Du lærer å reparare og skifter deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer, alt etter gjeldende lover og forskrifter.

 

Kommunikasjon og kvalitet

Du vil lære og gi kundene økonomiske og teknisk veiledning når de vurderer reparasjon. Det er tett samarbeid med kollegaer og bedriftens partnere og du benytter digital kommunikasjonsverktøy . Du vil lære å ivareta helse, miljø og sikkerhet i faget og å arbeide med kvalitetssystemer

• Genito-urinary systemdysfunction. How to get viagra.

.  

 

Veien dit

lettekjoretoy

 

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Lette kjøretøy.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no/

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook