Chassispåbygger

 

Vil du du bygge om, tilpasse eller montere høyteknologisk elektronikk i alle typer kjøretøyer?

Som Chassispåbygger handler jobben din om produksjon av kjøretøy til transport av mennesker, dyr varer og gods.

 

chassispåbygger

 

Arbeidsområder

 Chassis og understell

Du vil utvikle ferdigheter innen arbeidsteknikker og bruk av mateialer for fremstilling av nyttekjøretøyer som ambulanse eller påbygg som lasteplan og kran. En må jobbe etter nøyaktige spesifikasjoner, prosedyrer og lover og forskrifter. Faget skal fremme respekt for menneske, miljø, produkt og kostnader.

 

Du vil arbeide med demontering og montering av elektriske-, luft-,hydraulikk-, fjæring- og bremsesystemer, samt kontrollere akselsentrering på kjøretøy

attending physician.therapy and the subsequent resumption of sexual activity is cialis.

. Modifisering av chassis før påbygging og arbeid etter regelverk og produsentkrav er viktige  elementer.

 

Karosseri og påbygging

Du vil lære om bruke av ulike materialer i kjøretøy. Tilvirkning, tilpassing og sammenføyningsmetoder i produksjon og reparasjon, samt tolkning av tegninger, valg av materiale, halvfabrikat og konstruksjonsmetoder. Varmebehandling  og korrosjonsvern er en viktig del av arbeidet sammen med forståelse for aktiv og passiv sikkerhet i kjøretøyene.

 

Elektro-, termo- og VVS-teknikk

Du vil utføre feilsøkning på mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter og hvordan disse på oppbygd og virker. Teknisk oppbygging og tilkoling av rør og kabelgater, samt bruk av digitalt utstyr og diagnosetesting av systemer er viktig. Bygging av varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystemer, samt støydemping, isolasjon og bruk av brannhemmende materialer i bilene . Teknologisk lyd -, bilde- og kommunikasjonsutstyr  monteres også.

 

Veien dit

chassispabygger

 

 

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Chassispåbyggerfaget.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no

 

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook