Søke læreplass

Søke læreplass

Søk deg læreplass

Søk deg til en læreplass i en av våre medlemsbedrifter, så kan i Bilbransjens Opplæringskontoret Hedmark hjelpe deg med et grundig og godkjent opplæringsløpsom vil gi deg mange karrieremuligheter og en sikker jobb innen bilbransjen.

Hva trenger jeg for å bli lærling

For å bli lærling i et av bilfagene i Hedmark, må man først gå VG1 TIF eller VG1 elektro og deretter VG2 kjøretøy / VG2 Bilskade og lakk

TIF/elektro og VG2 kjøretøy / VG2 Bilskade og lakk finner du i

 1. Brumunddal
 2. Hamar
 3. Elverum
 4. Våler
 5. Koppang
 6. Tynset
 7. Kongsvinger

Etter VG1 og VG2 kan du søkelæreplass i en av opplæringskontors medlemsbedrifter

Viktige ting man bør tenke på når man skal søke læreplass

 1. Ha minst mulig fravær på skolen
 2. Bestått i alle fag
 3. Interessert i teknikk/mekanikk, elektronikk og datastyring
 4. Søk tidlig på våren når du går på VG2

Den sikreste veien til læreplass er å være aktiv og markedsføre deg selv mot aktuelle lærebedrifter

Søknadsfrister

 1. Fristen for søknad om læreplass er 1. mars
 2. Trenger du særskilt tilretteleggelse på læreplassen er fristen 1. februar
 3. Søker du opplæringskontrakt er fristen 1. februar

Hva skjer med søknaden

Søknaden til fylkeskommunen gjør at du blir registrert som søker til lærerplass. I tillegg må du selv gjøre en innsats ved å gjøre henvendelser til potensielle lærebedrifter.

Det er lærebedriften selv, i samarbeid med opplæringskontoret, som bestemmer om de vil ha lærling og hvem.

Husk at du ikke har rett til en læreplass, den må du kvalifisere deg til.

Vi vektlegger fravær, karakterer, motivasjon, innsats i tillegg til inntrykk ved intervju.

Mai

 1. Alle søkerne får brev fra fagopplæringsseksjonen
 2. Dersom du har fått læreplass vil du få et brev som bekrefter dette
 3. Dersom du står uten læreplass vil du få tilsendt et meldekort som du må besvareog sende i retur innen angitt frist
 4. Dersom du ikke har mottatt brev fra fagopplæringsseksjonen innen 31. mai bør du ta kontakt for å høre om det har oppstått en feil med din søknad

August til september

Fagopplæringsseksjonen utveksler opplysninger om ledige læreplasser eller skoletilbud i ander fylker og vil tilby disse til søkere som fortsatt ikke har fått tilbud om læreplass

September – Oktober

Formidlingen avsluttes

Lønn under utdannelse

Du sparer mye underveis ved å ta en yrkesrettet utdanning. Lønn under opplæring er bærebjelken – to år på skole – to år i bedrift med lærlinglønn.

Som lærling vil du få en egen instruktør som skal hjelpe deg med opplæringen. Du vil få lønn i læretiden. Lønnen stiger hvert halvår, og til sammen vil du i læretiden få den samme lønnen som en nyutdannet fagarbeider får pr år. Altså en årslønn fordelt på to år.

Lærlinglønn

Lærlinglønn varierer fra bransje til bransje, men det er en tariffbestemt %-sats av gjennomsnittlig begynnerlønn for fagoperatører ved bedriften. Fordelt på to år gir det til sammen en fagoperatørs årslønn. Minstelønn iflg . tariff for lærling regnes utfra minstelønn for nyutdannet fagarbeider.

To år som lærling vil være fordelt slik som under:

Første 1/2 året:30% av minstelønn for fagarbeider
Andre 1/2 året:40%
Tredje 1/2 året:50%
Fjerde 1/2 året:80%

Fagarbeider lønn

Varierer etter bransje og omfang av skift-/turnusarbeid. Varierer mellom kr 400 – 650 000,- pr år – ofte mer.