Fagbrev

Fagbrev

Lærlinger har plikt til å gå opp til fagprøve på slutten av læretiden.

Den teoretiske delen av prøven regnes som avlagt når lærlingen har bestått grunnkurs og videregående kurs i faget . Det er bedriftens plikt å melde lærlingen opp til fagprøve. Bedriften stiller arbeidsplassen, verktøy og materialer til disposisjon for den praktiske prøven.

Prøve
Fag- og svenneprøve består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve.

Hva som er pensum kommer frem i lærerplanen.

Teori
Teorikravet ligger nå på VG2. Det er derfor nødvendig å lese igjennom læreplanen for studieretning for det aktuelle faget. Eksamen er tverrfaglig og avlegges ved de videregående skoler i fylket som er oppgitt på privatistmeldingen for teoriprøve. Privatistmelding fås ved henvendelse til alle videregående skoler og hos fylkesutdanningssjefen.

Praksiskandidatordningen (privatist)
Praksikandidaten må dokumentere 25% lengre praksis enn fagets opprinnelige læretid. 
De fleste fag har i dag en læretid på 4 år og det må da dokumenteres 5 års praksis før en praksiskandidat kan avlegge praktisk prøve. 
All praksis må være dokumentert ved godt spesifiserte attester som må være i samsvar med kravene i gjeldende lærerplan og godkjent av Fylkesutdanningssjefen. 
Vitnemål fra videregående skole relatert til faget, gir fradrag i praksis.

Oppmelding for praksiskandidater (privatist)
Oppmelding sendes på eget skjema til Innlandet fylkeskommune.
Følgende vedlegg må følge med:
           – Vitnemål bestått teori
           – Praksisattester eller bekreftelse fra vårt kontor på at praksis er godkjent
           – Kvittering for innbetalt prøveavgift

Utdeling av fag-/svennebrev
Utdeling skjer samlet for alle fag i din hjemkommune året etter at prøve er avlagt.
En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.

Er du like flink med hendene som med hode? Liker du motorer, elektro og mekanikk? Da er bilbransjen noe for deg! De som jobber med bil er sikret jobb i en bransje med svært godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktperson og ansvarlig redaktør Rune Hoel

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag

Besøksadresse

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Ringgata 235, 2315 Hamar

Hurtiglinker

Postadresse

Bilbransjens Opplærlingskontor Hedmark
Ringgata 235, 2315 Hamar

Sosiale medier

Kontakt

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
e-post: rune.hoel@hedbilfag.no
mobil:913 65 867

Copyright © 2022 All rights Reserved.