Fagbrev

Fagbrev

Lærlinger har plikt til å gå opp til fagprøve på slutten av læretiden.

Den teoretiske delen av prøven regnes som avlagt når lærlingen har bestått grunnkurs og videregående kurs i faget . Det er bedriftens plikt å melde lærlingen opp til fagprøve. Bedriften stiller arbeidsplassen, verktøy og materialer til disposisjon for den praktiske prøven.

Prøve
Fag- og svenneprøve består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve.

Hva som er pensum kommer frem i lærerplanen.

Teori
Teorikravet ligger nå på VG2. Det er derfor nødvendig å lese igjennom læreplanen for studieretning for det aktuelle faget. Eksamen er tverrfaglig og avlegges ved de videregående skoler i fylket som er oppgitt på privatistmeldingen for teoriprøve. Privatistmelding fåes ved hendvendelse til alle videregående skoler og hos fylkesutdanningssjefen.

Praksiskandidatordningen $3-5
Praksikandidaten må dokumentere 25% lengre praksis enn fagets opprinnelige læretid. 
De fleste fag har i dag en læretid på 4 år og det må da dokumenteres 5 års praksis før en praksiskandidat kan avlegge praktisk prøve. 
All praksis må være dokumentert ved godt spesifiserte attester som må være i samsvar med kravene i gjeldende lærerplan og godkjent av Fylkesutdanningssjefen. 
Vitnemål fra videregående skole relatert til faget, gir fradrag i praksis.

Oppmelding for praksiskandidater
Oppmelding sendes på eget skjema til Fylkesutdanningssjefen.
Følgende vedlegg må følge med:
           – Vitnemål bestått teori
           – Praksisattester eller bekreftelse fra vårt kontor på at praksis er godkjent
           – Kvittering for innbetalt prøveavgift

Utdeling av fag-/svennebrev
Utdeling skjer samlet for alle fag i din hjemkommune året etter at prøve er avlagt.

Adresser
Fylkesutdanningssjefen i Hedmark
Seksjon fagopplæring
Fylkeshuset, 2325 Hamar

Avdeling Kongsvinger
Gågaten 5, 2211 Kongsvinger

Avdeling Nord-Østerdal
Rådhuset, 2500 Tynset

En av Bilfag.no sine viktigste oppgaver er å jobbe aktivt med rekrutteringsaktiviteter.

Bilbransjen kan være et yrkesvalg for deg!

Spørsmål? Kontakt oss gjerne, så gir vi deg de beste rådene.

Er du like flink med hendene som med hode? Liker du motorer, elektro og mekanikk? Da er bilbransjen noe for deg! De som jobber med bil er sikret jobb i en bransje med svært godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktperson og ansvarlig redaktør Per Johnny

Fellessekretariatet for opplæringskontor og -ringer i bilfag

Besøksadresse

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten

Hurtiglinker

Postadresse

Bilbransjens Opplærlingskontor Hedmark
Postboks 40, 2341 Løten

Sosiale medier

Kontakt

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
e-post: per.johnny@hedbilfag.no
mobil: 402 38 955

Copyright © 2021 All rights Reserved.