Motormekanikerfaget

Motormekanikerfaget

Vil du jobbe med båtmotorer, aggregater og installasjoner på havets fremkomstmiddel?

En motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utendørs-motorer, innenbords-motorer, drivverk, propell-anlegg og aggregater.

Arbeidsområder

Feilsøking og diagnose

Flåten av fritidsbåter og mindre yrkes-båter er økende, og motormekanikerfaget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motor-mekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære aggregater. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse, miljø og sikkerhet.

Du vil lære å feilsøking og diagnostisere, hydrauliske, trykkluft-baserte, elektriske og elektroniske komponenter med moderne utstyr og måleinstrumenter.

Vedlikehold

En viktig del av jobben er service og vedlikehold på mekaniske, hydrauliske, trykklufts-baserte og elektriske systemer.

Her blir du en ekspert i å ta riktig valg for bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Reparasjon og ombygging

Den andre viktige delen er reparasjon og ombygging av mekaniske, hydrauliske, trykklufts-baserte og elektriske systemer og utskiftning av elektroniske komponenter.

Kommunikasjon og service

Du vil daglig ha kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere, bli en god planlegger og kunne vise dokumentasjon på utført arbeid . Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av jobben.

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Motormekaniker.pdf

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no