Chassispåbygger

Chassispåbygger

Vil du du bygge om, tilpasse eller montere høyteknologisk elektronikk i alle typer kjøretøyer?

Som Chassispåbygger handler jobben din om produksjon av kjøretøy til transport av mennesker, dyr varer og gods.

Arbeidsområder

Chassis og understell

Du vil utvikle ferdigheter innen arbeidsteknikker og bruk av materialer for fremstilling av nytte-kjøretøyer som ambulanse eller påbygg som lasteplan og kran. En må jobbe etter nøyaktige spesifikasjoner, prosedyrer og lover og forskrifter. Faget skal fremme respekt for menneske, miljø, produkt og kostnader.

Du vil arbeide med demontering og montering av elektriske-, luft-,hydraulikk-, fjæring- og bremsesystemer, samt kontrollere aksel-sentrering på kjøretøy.

Modifisering av chassis før påbygging og arbeid etter regelverk og produsent-krav er viktige  elementer.

Karosseri og påbygging

Du vil lære om bruke av ulike materialer i kjøretøy. Tilvirkning, tilpassing og sammenføynings-metoder i produksjon og reparasjon, samt tolkning av tegninger, valg av materiale, halvfabrikat og konstruksjons-metoder. Varmebehandling  og korrosjons-vern er en viktig del av arbeidet sammen med forståelse for aktiv og passiv sikkerhet i kjøretøyene.

Elektro-, termo- og VVS-teknikk

Du vil utføre feilsøking på mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter og hvordan disse på oppbygd og virker. Teknisk oppbygging og tilkobling av rør og kabelgater, samt bruk av digitalt utstyr og diagnose-testing av systemer er viktig. Bygging av varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystemer, samt støydemping, isolasjon og bruk av brannhemmende materialer i bilene . Teknologisk lyd -, bilde- og kommunikasjonsutstyr  monteres også.

Veien dit

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Chassispåbyggerfaget.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no