Reservedelsfaget

 

Bildeler, tilbehør, salg, kommunikasjon, service, økonomi og logistikk.

Reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort.

 

reservedelsfaget

Arbeidsområder

 Kommunikasjon og service

Kundebehandling, miljø og logistikk og økonomi er viktige arbeidsområder, og en lærer om krav til effiktivitet, omstilling og utvikling. I dette arbeidet er planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring viktig.

En lærer hvordan kunder skal få rask tilgang til deler og utstyr, og man lærer om håndtering og retur av fornybareog miljøskadelige komponenter.

Du vil bli dyktig på kundebehandling, veiledning av valg av deler og utstyr.

 

 

Logistikk

Du styrer og drifter lageret

citrate, generic viagra online corporal smooth muscle..

. Rutiner for salg, oppbevaring forsendelser, reklamasjoner og retur av deler til produsent og til destruksjon, samt megdejustering er viktige områder.

 

Produkt og produktvalg:

Du henter inn og gir informasjon om produkter, veileder kunder i produktvalg og behandling av disse, følger og setter deg inn i regelverk og produsentenes spesifikajsoner.

 

Økonomi

Du vil ta del i økonomisk styring av lageret med tanke på budsjetter, lønnsomhet, kostnader, innkjøp, varebeholdning og omsetningshastighet.

 

Veien dit

reservedelsfaget

 

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Reservedelsfaget.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook