Motormekanikerfaget

 

Vil du jobbe med båtmotorer, aggregater og installasjoner på havets fremkomstmiddel?
En motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utendørsmotorer, innebordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.

 

motormekanikerfaget

Arbeidsområder

Feilsøking og diagnosering

Flåten av fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og motormekanikerfaget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftsikkerhet for båt og for mobile og stasjonære aggregater. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse, miljø og sikkerhet.

 

Du vil lære å feilsøkinng og diagnostisere, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og elektroniske komponenter med moderne utstyr og måleinstrumenter.

 

Vedlikehold

En viktig del av jobben er service og vedlikehold på mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer

Mixed,36PREVENTION little blue pill.

. Her blir du en ekspert i å ta riktig valg for bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

 

Reparasjon og ombygging

Den andre viktige delen er reparasjon og ombygging av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer og utskiftning av elektroniske komponenter.

 

Kommunikasjon og service

Du vil daglig ha kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere, bli en god planlegger og kunne vise dokumentasjon på utført arbeid . Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av jobben.

 

Din vei dit

motormekaniker

 

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Motormekaniker.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook