Billakkererfaget

 

Liker du farger, design og spennende motiver?
En billakkerer jobber med sparkling, sliping, pussing, reparasjonslakkering, spesiallakkering og vedlikeholdslakkering.

 

 billakkererfaget

 Arbeidsområder

Billakkering

Moderne lakkteknikk er høyteknoligi! Du vil benytte vektøy, spøyter, sprøytekabin, lakkblandeutstyret, dataprogrammer, måleinstrumenter og korrekt verneutstyr. Renhold, ryddighet og vedlikehold er viktig for resultatet og du vil lære deg reparasjonsmetoder og -teknikker og kunne utføre enkel demontering og montering. Blanding av grunninger, farger og topplakk for et perfekt sluttresultat

events are minimal at the usual dose of 40mg (24,25) .spironolactone) generic viagra online.

. Produkt og mateialkunnskap, resirkulering og behandling av spesialavfall er i fokus . Økonomisk og miljømessig hensyn ved valg av materialer er også en viktig del, i tillegg til kundebehandling og samarbeid internt og eksternt.

 

Kvalitet og dokumentasjon 

Du vil arbeide etter produsentkrav og prosedyrer, standarder og gjeldende regelverk. Registrere og rapportereavvik samt sette deg inn i  bransjkunnskap, takseringssytemer og internkontrollsystemer.

 

 

billakkererfaget2

 

billakkererfaget3

 

Veien dit

billakkerer

 

 

Oversikt over fagets lærerplan

Læreplan Billakkererfaget.pdf

 

Alle læreplaner på udir.no

www.udir.no

 

Bilbransjens Opplæringskontor Hedmark
Hamninga 24, 2340 Løten
TLF: 402 38 955
Epost: per.johnny@hedbilfag.no
Facebook